up

Phin lọc hơi hữu cơ 3M D3097

Đặt hàng

 

Mã sản phẩm:  D3097
  • Thông tin chi tiết Phin lọc hơi hữu cơ 3M D3097

- Phin lọc 3M D3097 được dùng để giảm mức độ khó chịu của hơi hữu cơ được NIOSH phê duyệt đối với 1 số chất gây ô nhiễm dạng hạt trong không khí gốc dầu và không chứa dầu khi được sử dụng với mặt nạ 3M Secure click.
- Bảo vệ tầng ozone lên tới 10 lần (10x) giới hạn phơi nhiễm cho phép (PEL) của OSHA.
- Sử dụng trong nhiều ứng dụng như gia công kim loại, mài, chà nhám, quá trình hàn, hàn hơi, cắt và các hoạt động liên quan đến nung nóng kim loại.

Tư vấn hỗ trợ