up

Phin lọc 3M 7001K-100

Đặt hàng

 

Xuất xứ: 3M-Mỹ
  • Thông tin chi tiết Phin lọc 3M 7001K-100

- Phin lọc 3M 7001K-100 sử dụng kết hợp với các loại mặt nạ nửa mặt series 7700
- Bảo vệ đường hô hấp của người lao động từ các hơi hữu cơ trong nhiều môi trường khác nhau
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn EN 14387:2004

Tư vấn hỗ trợ