up

Phin lọc 3M 2097

Đặt hàng

 

Xuất xứ: 3M-Hàn Quốc 
  • Thông tin chi tiết Phin lọc 3M 2097

- Phin lọc 3M 2097 sử dụng kết hợp với mặt nạ nửa mặt và mặt nạ nguyên mặt 3M series 6000, series 7000
- Được thiết kế để bảo vệ công nhân làm việc trong các môi trường bụi, khí ozon và hơi hữu cơ sinh ra từ quá trình hàn, cắt, đúc kim loại, khai thác mỏ, dầu khí... 
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn NIOSH, EN 14387:2004

Tư vấn hỗ trợ