up

Nắp giữ tấm lọc 3M 3744K

Đặt hàng

 

Xuất xứ: 3M-Mỹ
  • Thông tin chi tiết Nắp giữ tấm lọc 3M 3744K

- Nắp giữ tấm lọc 3744K dùng để giữ tấm lọc bụi 3M 3744K 
- Dùng trong môi trường khai thác dầu khí, đúc kim loại, sản xuất hóa chất, sơn, hàn cắt đúc kim loại...

Tư vấn hỗ trợ