up

Phin lọc 3M 2091

Đặt hàng

 

Xuất xứ: 3M-Mỹ
  • Thông tin chi tiết Phin lọc 3M 2091

- Phin lọc 3M 2091 sử dụng kết hợp với mặt nạ nửa mặt và mặt nạ nguyên mặt 3M series 6000, series 7000
- Bảo vệ đường hô hấp trong các môi trường khác nhau như cắt, đúc kim loại, bụi hữu cơ, vô cơ sinh ra từ quá trình hàn, khai thác mỏ, dầu khí...
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn NIOSH, EN 14387:2004

Tư vấn hỗ trợ