up

Giấy phân trang post it 3M 670-5AN-5X/L

Đặt hàng

 

  • Thông tin chi tiết Giấy phân trang post it 3M 670-5AN-5X/L

- Phân trang post it 3M 670-5AN giúp tìm thấy những điểm cần lưu ý, những thông tin quan trọng nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.
- Được sử dụng để đánh dấu trang trong sách, báo, tạo chí.
- Phân trang với keo dính chắc, giúp giữ nguyên vị trí cho đến khi bạn muốn tháo gỡ và không làm hư hỏng bề mặt giấy khi tháo gỡ.
- Phân trang Post-it 3M 670 giúp đánh dấu đơn giản và làm nổi bật những thông tin quan trọng
- Phân trang với nhiều màu sắc giúp bạn dễ dàng đánh dấu và viết lên
- Keo dính chắc an toàn và dễ dàng tháo gỡ mà không để lại keo hay làm hư hỏng bề mặt.
- Tiết kiệm thời gian khi phân loại danh mục.

Tư vấn hỗ trợ