up

Ống trộn keo 3M Scotch-Weld EPX, Square Orange, Mixing Nozzle

Đặt hàng

 

  • Thông tin chi tiết Ống trộn keo 3M Scotch-Weld EPX, Square Orange, Mixing Nozzle

- Ống trộn keo 3M Scotch-Weld EPX, Square Orange, Mixing Nozzle với chức năng định lượng, trộn hợp 2 thành phần keo với nhau và dẫn keo ra ngoài.
- Sử dụng cùng với các ống keo 2 thành phần 45ml (10:1)
- Giúp trộn đều và phun keo chính xác vào vị trí thi công
- Có thể cắt đầu trộn để điều chỉnh lượng keo phun ra
- Sử dụng được với súng phun keo 3M Scotch-Weld EPX Plus II.

Tư vấn hỗ trợ