up

3M Novec 72DA Engineered Fluid

Đặt hàng

 

  • Thông tin chi tiết 3M Novec 72DA Engineered Fluid

- 3M Novec 72DA Engineered Fluid dùng để loại bỏ chất trợ hàn và sử dụng trong quá trình làm sạch bằng hơi. Sản phẩm không gây cháy nổ và có độc tính thấp có thể thay thế cho các dung môi clo hóa như Trichloroethylene (TCE) và cho n-propyl bromide (nPB).
- Không gây cháy nổ
- Không dẫn điện
- Độc tính thấp
- Hạn chế sự nóng lên trái đất thấp (GWP)
- Không có nguy cơ gây thủng tầng ôzôn 
- Ngấm sâu vào các bề mặt có sức căng bề mặt thấp và kết cấu chặt chẽ để tẩy rửa tốt hơn.

  • Sản phẩm tương tự
Tư vấn hỗ trợ