up

Tấm thấm dầu 3M T-151 Petroleum Sorbent Pad

Đặt hàng

 

Mã sản phẩm: 3M-T151
Màu sắc: trắng 
Kích thước: 483 mm x 432 mm
  • Thông tin chi tiết Tấm thấm dầu 3M T-151 Petroleum Sorbent Pad

- Tấm thấm dầu 3M T-151 Petroleum Sorbent Pad có tính hấp thụ cao dùng thấm hút dầu tràn mà không thấm nước như chất lỏng gốc hydrocacbon, nhiên liệu, diesel, dầu khoáng.
- Các tấm thấm dầu 3M T151 có kích thước thuận tiện và có thể nhanh chóng trải đều trên đường đi của vết tràn mỏng.
- Có thể được sử dụng trên bề mặt làm việc đề phòng sự cố tràn.
- Lý tưởng để sử dụng dưới bến tàu, thuyền, khu vực phân phối nhiên liệu, máy móc, thiết bị công nghiệp,...

  • Sản phẩm tương tự
Tư vấn hỗ trợ