up

Nắp giữ tấm lọc 3M 7711

Đặt hàng

 

Xuất xứ: 3M-China
  • Thông tin chi tiết Nắp giữ tấm lọc 3M 7711

- Nắp giữ tấm lọc bụi 3M 7711 dùng kết hợp với tấm lọc bụi gắn trước phin lọc 3M nhằm loại bỏ bụi bẩn trước khi không khí đi vào phin lọc và tạo sự thoải mái cho người dùng.

Tư vấn hỗ trợ