up
Banner
Banner
Bannner

Công tác bảo hộ lao động có 3 tính chất chủ yếu

Công tác bảo hộ lao động được biết đến như văn bản quy phạm pháp luật về lao động. Công tác bảo hộ lao động bao gồm trong đó ba tính chất cốt yếu, then chốt cơ bản. Ba tính chất này tương tác qua lại và cùng thống nhất có sự liên quan mật thiết tồn tại không thể thiếu với nhau.
- Tính pháp lý.
- Tính Khoa Học Kỹ Thuật.
- Tính quần chúng.
1. Tính chất pháp lý trong công tác bảo hộ lao động:
 Tham gia và thực hiện những nội dung trong công tác bảo hộ lao động là trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả mọi người lao động cũng như mọi cơ sở kinh tế. Những quy định và nội dung bảo hộ lao động được thể chế hóa bởi luật pháp của Nhà nước.

2. Tính chất khoa học - kỹ thuật của công tác bảo hộ lao động:
Nhằm loại trừ và giảm thiểu mức thấp nhất các yếu tố nguy hiểm, độc hại bên cạnh phòng và chống các tai nạn khác cũng như các bệnh nghề nghiệp phát sinh... xuất phát từ các cơ sở của Khoa học - Kỹ thuật là mọi hoạt động của Bảo hộ lao động. Để đánh giá sự tác động của các yếu tố gây ảnh hưởng xấu đến con người, nhắc ở đây là người lao động cũng như người sử dụng lao động, các hoạt động Khoa học Kỹ thuật đã đưa ra các giải pháp đảm bảo điều kiện an toàn, phương án chống ô nhiễm. Việc đưa vào triển khai và tận dụng hợp lý các thành tựu khoa học kỹ thuật mới trở nên ngày càng phổ biến trong công tác bảo hộ lao động hiện nay. 
- Sẽ không thể đề xuất và đưa ra các biện pháp phòng tránh hiệu quả nếu không có hiểu biết về tác dụng và tính chất của các tia phóng xạ trong quá trình kiểm tra mối hàn bằng tia Gamma 
- Còn cần xét đến nhiều vấn đề khác nhau như tầm với, tốc độ nâng chuyển, sự cân bằng của cần cẩu, điều khiển điện... mà không thể chỉ gói gọn trong hiểu biết về sức bền vật liệu, cơ học trong nghiên cứu các biện pháp an toàn khi sử dụng cần trục. 
- Bên cạnh những hiểu biết về kỹ thuật thông gió, kỹ thuật chiếu sáng, tự động hóa, cơ khí hóa, phải giải quyết nhiều vấn đề tổng hợp phức tạp: Còn cần phải có những kiến thức về xã hội học lao động, tâm lý lao động, thẩm mỹ công nghiệp... nếu muốn làm điều kiện lao động trở nên thoải mái từ điều kiện lao động cực nhọc và loại trừ tai nạn lao động trong sản xuất vĩnh viễn... Do vậy, công tác Bảo hộ lao động mang tính chất khoa học kỹ thuật tổng hợp.

3. Bảo hộ lao động mang tính chất quần chúng:
Người trực tiếp lao động là hướng trước hết về cơ sở sản xuất và con người mà hoạt động Bảo hộ lao động hướng về. Những chủ thể tham gia công tác bảo hộ lao động trước tiên để bảo vệ mình và sau đó bảo vệ người khác từ người sử dụng lao động đến người lao động, tất cả mọi người là đối tượng bảo hộ lao động trực tiếp góp phần bảo vệ quyền lợi và hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà trong toàn xã hội.
Có thể nói, ba tính chất trên là những nền tảng cơ bản góp phần định hướng, xây dựng và triển khai nên công tác bảo hộ lao động.

 • Hỗ trợ VP Tp.HCM

  Ms. Thảo (Băng keo - keo) (0853939619)

 • Hỗ trợ VP Tp.HCM

  Ms.Oanh (Nhám - Điện tử) (0909133135)

 • Hỗ trợ VP Tp.HCM

  Ms. Nguyên (BHLĐ-Phản quang) (0989 068 894)

 • Hỗ trợ VP Hà Nội

  Ms. Oanh (0946.222.347)

 • Hỗ trợ VP Hà Nội

  Ms. Trà (BHLĐ) (0903222991)

 • Hỗ trợ VP Hải Phòng

  Mr. Chất (0986.380.830)

 • Hỗ trợ VP Đà Nẵng

  Mr. Cao (0935.686.879)