up
Banner
Banner
Bannner

Chương trình test sản phẩm miễn phí và tặng hàng mẫu

- Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng những sản phẩm 3M vào ứng dụng của mình, Cao Sơn sẵng sàng đến nhà máy, xưởng sản xuất để test thử sản phẩm miễn phí.
- Để test sản phẩm miễn phí quý khách vui lòng điền thông tin vào trang "Liên Hệ" hoặc gởi thông tin doanh nghiệp về địa chỉ email: nguyen@caoson.com.vn
- Doanh nghiệp vui lòng chuẩn bị các cấu kiện sản phẩm cần thiết để nhân viên Cao Sơn và kỹ thuật 3M có thể hỗ trợ doanh nghiệp tốt nhất.
- Doanh nghiệp vui lòng cử nhân viên kỹ thuật để nhân viên của Cao Sơn và kỹ thuật 3M có thể chuyển giao kỹ thuật sử dụng sản phẩm tối ưu.
- Chương trình này chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất để tạo ra sản phẩm. 

 • Hỗ trợ VP Tp.HCM

  Ms. Thảo (Băng keo - keo) (0853939619)

 • Hỗ trợ VP Tp.HCM

  Ms.Oanh (Nhám - Điện tử) (0909133135)

 • Hỗ trợ VP Tp.HCM

  Ms. Nguyên (BHLĐ-Phản quang) (0989 068 894)

 • Hỗ trợ VP Hà Nội

  Ms. Oanh (0946.222.347)

 • Hỗ trợ VP Hà Nội

  Ms. Trà (BHLĐ) (0903222991)

 • Hỗ trợ VP Hải Phòng

  Mr. Chất (0986.380.830)

 • Hỗ trợ VP Đà Nẵng

  Mr. Cao (0935.686.879)